Príprava 3D návrhu

Výroba 3D modelov začína prípravou návrhu, ktorý vám zostavíme v počítačovom programe pre 3D modelovanie. Typ a kvalita dodaných podkladov sú určujúce pre ďalší rozsah prác spojených s grafickým zakreslením a profesionálnym modelovaním. Takto vymodelovaný model prevedieme do formátu čitateľného pre 3D tlačiareň, či iné zariadenie. Ak vlastné podklady nemáte, na základe vašej predstavy vám navrhneme model my a spoločne zadefinujeme všetky potrebné detaily.

Výroba 3D modelu

Samotný model tlačíme na 3D tlačiarni pomocou technológie FFF (Fused Filament Fabrication). FFF technológia tlače funguje na princípe nanášania tenkých vrstiev tlačového filamentu, ktorý sa vrství do 3D modelu v jeho fyzickej podobe podľa digitálnej predlohy. Na tento účel používame najčastejšie ekologické PLA, ale aj PET, či iné druhy filamentu. Pri niektorých komponentoch modelu používame ďalšie doplnkové materiály tak, aby finálny model pôsobil čo najreálnejšie (napr. okná na stavbách z plexiskla, zábradlie z kovu, modelársky trávnik a stromy a pod.). Výhodou technológie FFF je široká škála farebných odtieňov, ktoré je možné adaptovať počas samotného procesu výroby. Výslednú farebnosť modelu upravujeme v rámci povrchovej apretácie.

Finalizácia 3D modelu

V rámci finálnych úprav 3D modelu vykonávame rôznorodé formy povrchovej úpravy. Medzi tie najbežnejšie patrí lakovanie (nanášanie kompaktného náteru, ktorý plní estetickú a ochrannú funkciu), farbenie (farebné odlíšenie detailov), frézovanie(vytváranie najjemnejších detailov na povrchu), leštenie a brúsenie (odstránenie nerovností povrchu a zvýšenie lesku) a ďalšie. Hotové komponenty spájame lepením do finálnej podoby tak, aby produkt odolával mechanickým i fyzikálno-chemickým podmienkam, ktorým bude vystavený.

Rýchlosť tlače a odolnosť 3D modelu

Rýchlosť tlače určuje hrúbka vrstiev, prepracovanosť modelu a množstvo detailov, a samozrejme veľkosť modelu. Odolnosť 3D modelu je daná materiálom použitým pri tlači, ako aj pri povrchovej úprave. Tieto parametre sú veľmi variabilné, preto vám radi poskytneme bližšie informácie na základe vášho konkrétneho dotazu.

Cena:

Zhotovenie 3D modelu je príťažlivé z hľadiska úspory financií i času v porovnaní so štandardným výrobným procesom. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku na váš 3D model.

Ring

+1.123.444.0000

Write

info@pweddings.com

Address

Wallaway 5st St Normain
New York, USA. 98499