Menu

Kulturista

Model vytlačený z dodaného súboru, nafarbený

Materiál: plast

Veľkosť modelu: 1:8 (23,5 cm výška)

Trvanie výroby: 4 dni